ชำระมัดจำบางส่วน  และส่วนที่เหลือจ่ายเมื่องานเรียบร้อยแล้ว

เสนาผ้าม่าน รับชำระค่าสินค้า (Payment Transfer) ผ่านธนาคาร

ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
1. กสิกรไทย นายณรงค์ ขู่คำราม ออมทรัพย์ ประชาชื่น 093-2-15186-3
2. กรุงเทพ นายณรงค์ ขู่คำราม ออมทรัพย์ บางกะปิ 156-4-02451-9
3. กรุงไทย นายณรงค์ ขู่คำราม ออมทรัพย์ ประชานิเวศน์ 097-1-11212-6
4. กรุงศรีอยุธยา นายณรงค์ ขู่คำราม กระแสรายวัน บางเขน 047-0-04910-8